f4

جانگ گیون سوک در نقش:تاکیونگ

 

 

 

 

 

پارک شین های در نقش:گومی نام

 

 

 

 

جونگ یونگ هوا در نقش:شین وو

 

 

 

 

  

لی هونگ کی  در نقش:جرمی

 

 

 
 

 

 

 

 

 

پنجشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۲ 0:11 نویسنده حمیده| |
i413141_11.gif ()


niki